ระบบบริหารงานสาขา BMS Online   

   วันที่ทำรายการ          
 
ระบบบริหารงานสาขา BMS Online
(ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ)
ประกาศ !!!
เรื่อง การเข้าใช้งานระบบ CRM ส่วนบันทึกข้อมูลลูกค้า FSC
เรียน เจ้าหน้าที่สาขา / ผู้จัดการสาขา / ผู้จัดการเขต

ทาง MIS ได้ทำการพัฒนาและดำเนินการติดตั้งระบบ CRM สำหรับเจ้าหน้าที่สาขา ส่วนบันทึกข้อมูลลูกค้า FSC เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้า และข้อมูลแปลงปลูก รวมถึงเอกสารแนบต่างๆ เพื่อการใช้งานสะดวกขึ้น เจ้าหน้าที่สาขา / ผู้จัดการสาขา / ผู้จัดการเขต สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ User Login ของระบบ BMS Online เข้าใช้งานบนระบบ CRM ได้ทันที โดยไม่ต้องขอ User ใหม่

ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://k71.shaiyo-aa.com/crm
คลิกเลือก เจ้าหน้าที่สาขา >> ระบุ Username และ Password >> คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
** ติดปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อ itco@saaa.co.th


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่าย MIS,SAAA

ระบบ BMS Online
Copyright Version T2015.2.1
ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน